Defence for Children

Organisatie: Defence for Children

Kinderen hebben ook rechten! Wist je dat?

Net als volwassenen hebben kinderen rechten. Deze staan in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties(VN). Veel volwassenen, laat staan kinderen, zijn zich helemaal niet bewust van het bestaan van kinderrechten. Door kinderen bewust te maken van hun rechten, zet jij ze als opvoeder stevig(er) in hun schoenen.

Kinderen zijn ook mensen

Kinderen worden lange tijd niet gezien als burgers met eigen rechten. Zelfs niet als mensen die verschillen van volwassenen en dus specifieke behoeften hebben. Pas in het begin van de twintigste eeuw kreeg de gedachte dat de overheid kinderen moet beschermen voet aan de grond. Daarna ontwikkelde zich langzaam een nieuw kindbeeld: kinderen worden steeds vaker gezien als meer dan alleen ontvangers van onze zorg en bescherming. 

Voor het eerst in de geschiedenis wordt het kind erkend als een rechtssubject: een zelfstandige drager van rechten. Want op 20 november 1989 nemen de Verenigde Naties het VN-Kinderrechtenverdrag aan. Hierin staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren in de leeftijd van nul tot achttien jaar. Bijna alle landen in de wereld zijn partij bij het Kinderrechtenverdrag. Nederland ook. Wist je dat?

Ook Defence for Children doet mee met Hét kindvriendelijke inspiratieboek voor ouders en (professionele) opvoeders van kinderen van 5 t/m 12 jaar.

#kindvriendelijk #inspiratieboek #ouders #ouderschap #kinderen #opvoeden #opvoeding #ontwikkeling #gezondheid #gezond #duurzaamheid #leefomgeving #moederschap #mama #oudersvannu #kids #kind #momlife #moeder #bewusteouders #opvoedtips #mamazijn #gezin #mamablogger #papa #liefde #gelukkigeoudersgelukkigekinderen

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Wanneer mag je het inspiratieboek verwachten?

Momenteel werken wij hard aan het inspiratiehandboek.

Ons streven is het e-boek te publiceren in het 2e kwartaal van 2023.

Uiteraard houden wij je per mail op de hoogte