Zo werkt begeleiding met paarden voor kinderen
26 oktober 2023 

Zo werkt begeleiding met paarden voor kinderen

Mijn kind is uniek

Elke ouder ziet zijn kind zich ontwikkelen met alle facetten, van pasgeborene tot volwassene. Kinderen ontwikkelen zich in een rap tempo op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijkertijd. Denk aan:

  1. lichamelijke ontwikkeling (groeien);
  2. zintuiglijke ontwikkeling (zien, horen, ruiken, proeven, voelen);
  3. motorische ontwikkeling (bewegen);
  4. taalontwikkeling (taal begrijpen en spreken);
  5. cognitieve ontwikkeling (kennis vergaren en onthouden);
  6. sociaal-emotionele ontwikkeling (omgaan met jezelf en anderen, emoties onder controle krijgen).

Er zijn ontelbaar veel boeken geschreven over de ontwikkeling van kinderen, maar de ontwikkeling van ieder kind verloopt anders. Consultatiebureaus en scholen gebruiken prachtige statistieken met curves en gemiddelde waardes, maar het kind dat zich precies volgens ‘het gemiddelde’ ontwikkelt moet waarschijnlijk nog geboren worden.

Toch kunnen deze metingen en vergelijkingen, onbedoeld en vaak onbewust, veel druk leggen op de schouders van het kind, de ouders en het gezin. En eigenlijk hebben we toch allemaal dezelfde wens: onze unieke en zelfbewuste, evenwichtige kinderen in staat stellen om zelf keuzes te maken en met zelfvertrouwen zelfstandig de toekomst in te gaan. Kinderen die dicht bij zichzelf kunnen en durven blijven. Die zelf de regie nemen en zich sterk voelen.

Zo werkt begeleiding met paarden

Paarden zijn kuddedieren en lijken in hun dagelijkse doen en laten op een mensengezin. Daarnaast zijn paarden ook prooidieren, wat maakt dat ze feilloos aanvoelen wat er speelt. De minste of geringste verandering in de omgeving merken ze op en intuïtief reageert het paard of de kudde op de verandering. Een paard kan zo heel goed laten zien hoe het met de mens in zijn omgeving gesteld is. Als we hiernaar kijken en iets veranderen in ons doen of denken, zal het paard (of de pony) laten zien wat wel of niet werkt. Directe feedback van een paard. Met de juiste begeleiding kan in korte tijd veel bereikt worden.

Ook Pony Power voor Kids doet mee met Hét kindvriendelijke inspiratieboek voor ouders en (professionele) opvoeders van kinderen van 5 t/m 12 jaar.

#kindvriendelijk #inspiratieboek #ouders #ouderschap #kinderen #opvoeden #opvoeding #ontwikkeling #gezondheid #gezond #duurzaamheid #leefomgeving #moederschap #mama #oudersvannu #kids #kind #momlife #moeder #bewusteouders #opvoedtips #mamazijn #gezin #mamablogger #papa #liefde #gelukkigeoudersgelukkigekinderen

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Wanneer mag je het inspiratieboek verwachten?

Momenteel werken wij hard aan het inspiratiehandboek.

Ons streven is het e-boek te publiceren in het 2e kwartaal van 2023.

Uiteraard houden wij je per mail op de hoogte